आयुष्यात मला भावलेलं एक गुज सांगतो. उपजिविकेसाठी आवश्यक असणाऱ्या विषयाचं शिक्षण जरुर घ्या. पोटापाण्याचा उद्योग जिद्दीनं करा, पण एवढ्यावरच थांबू नका. साहित्य, चित्र, संगीत, नाट्य, शिल्प, खेळ ह्यांतल्या एखाद्या तरी कलेशी मैत्री जमवा. पोटापाण्याचा उद्योग तुम्हाला जगवील, पण कलेशी जमलेली मैत्री तुम्ही का जगायचं हे सांगून जाईल.
- पु. ल.
संगीतमय पु.ल.
गायक पु.ल.
संगीतकार पु.ल.
हार्मोनियमवादक पु.ल.
संगीताबद्दलची माझी उपजत आवड लक्षात आल्यावर माझ्या वडिलांनी मला पेटी आणून दिली. पेटी वाजवण्याच्या या नादातून मी जरी गोविंदराव टेंबे झालो नाही तरी एक उत्तम श्रोता मात्र झालो. पेटीवादनाचे जाहीर कार्यक्रम केले नाहीत, पण भावगीतं म्हणतांना हातात पेटी घेऊनच गायलो. गाण्यांना चाली लावतांना आणि संगीतदिग्दर्शन करतांना पेटी खूप उपयोगी पडली.
अनेक थोर गायकांच्या मैफिलींत पेटीची साथ करण्याचं भाग्य मला लाभलं. पुढील आयुष्यात मला ज्या थोर गायकवादकांचा स्नेह, सहवास आणि आपुलकी लाभली, त्यांच्याशी सुखसंवाद साधता आला त्याचं बरंचसं श्रेय या संवादिनीलाच द्यायला हवं.


अभिप्राय लिहा अभिप्राय वाचा
पुलकित