आयुष्यात मला भावलेलं एक गुज सांगतो. उपजिविकेसाठी आवश्यक असणाऱ्या विषयाचं शिक्षण जरुर घ्या. पोटापाण्याचा उद्योग जिद्दीनं करा, पण एवढ्यावरच थांबू नका. साहित्य, चित्र, संगीत, नाट्य, शिल्प, खेळ ह्यांतल्या एखाद्या तरी कलेशी मैत्री जमवा. पोटापाण्याचा उद्योग तुम्हाला जगवील, पण कलेशी जमलेली मैत्री तुम्ही का जगायचं हे सांगून जाईल.
- पु. ल.
अभिप्राय वाचा

ALLABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZनाव: Wadadekar Vidya Narayan
ई-मेल:
होमपेज: http://mathvidya.tripod.com/math/
आपण सध्या कुठे आहात: Mumbai
अभिप्राय: Aaple he kam farach upyogi va vakhannyasarkhe aahe. Ya web site mule Pu. lanchi aathvan kayam jopasli jaeel. Aaple abhinandan aani pudhil karyasathi shubheccha.
नवीन माहितीचा समावेश केल्यास
आम्ही आपल्याला कळवू शकतो का:
Yes
June 24, 2004 05:05:58 (PST Time)

नाव: WAMAN BHOSLE
ई-मेल: wbhosle@yahoo.co.uk
होमपेज: http://
आपण सध्या कुठे आहात: al ain U.A.E.
अभिप्राय: NICE WEB SITE
नवीन माहितीचा समावेश केल्यास
आम्ही आपल्याला कळवू शकतो का:
February 6, 2005 08:06:25 (PST Time)अभिप्राय लिहा अभिप्राय वाचा
पुलकित