आयुष्यात मला भावलेलं एक गुज सांगतो. उपजिविकेसाठी आवश्यक असणाऱ्या विषयाचं शिक्षण जरुर घ्या. पोटापाण्याचा उद्योग जिद्दीनं करा, पण एवढ्यावरच थांबू नका. साहित्य, चित्र, संगीत, नाट्य, शिल्प, खेळ ह्यांतल्या एखाद्या तरी कलेशी मैत्री जमवा. पोटापाण्याचा उद्योग तुम्हाला जगवील, पण कलेशी जमलेली मैत्री तुम्ही का जगायचं हे सांगून जाईल.
- पु. ल.
अभिप्राय वाचा

ALLABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZनाव: EK RASIK
ई-मेल: ravi_veer@yahoo.com
होमपेज:
आपण सध्या कुठे आहात:
अभिप्राय: NICE COLLECTION, GREAT WORK, YOU SHOULD BE PROUD OF YOURSELF FOR SUCH A G8 WORK. KEEP IT UP MS.MANOHAR!
नवीन माहितीचा समावेश केल्यास
आम्ही आपल्याला कळवू शकतो का:
IT WILL BE MY PLEASURE.
August 23, 2009 08:38:10 (PST Time)

नाव: Eknath Marathe
ई-मेल: ejmarathe@gmail.com
होमपेज:
आपण सध्या कुठे आहात: Navin Panvel
अभिप्राय: Where can I get all books of pl in ebook form ?

This is 100th birth year of P L. I hope all concerned may do something to publish all his writings in epub form for more reach.
नवीन माहितीचा समावेश केल्यास
आम्ही आपल्याला कळवू शकतो का:
Yes
November 4, 2018 17:28:05 (IST Time)अभिप्राय लिहा अभिप्राय वाचा
पुलकित