आयुष्यात मला भावलेलं एक गुज सांगतो. उपजिविकेसाठी आवश्यक असणाऱ्या विषयाचं शिक्षण जरुर घ्या. पोटापाण्याचा उद्योग जिद्दीनं करा, पण एवढ्यावरच थांबू नका. साहित्य, चित्र, संगीत, नाट्य, शिल्प, खेळ ह्यांतल्या एखाद्या तरी कलेशी मैत्री जमवा. पोटापाण्याचा उद्योग तुम्हाला जगवील, पण कलेशी जमलेली मैत्री तुम्ही का जगायचं हे सांगून जाईल.
- पु. ल.
पु.ल.गौरव दर्शन!
कौटुंबिक पु.ल.
साहित्यिक पु.ल.
साहित्यसंमेलनाध्यक्ष पु.ल.
छायाचित्रकार पु.ल.
नाट्यसंमेलनाध्यक्ष पु.ल.
काव्यधर्मी पु.ल.
समाजकृतज्ञ पु.ल.
समानधर्मी पु.ल.
चित्रपटसृष्टीत पु.ल.
संवादिनीकार पु.ल.
मानसन्मान
चित्रनायक पु.ल.
आकाशवाणी, दूरदर्शनवर
दिग्दर्शक पु.ल.
बहुरुपी पु.ल.
नाटककार पु.ल.
व्यंगचित्रकारांचे पु.ल.
निर्भीड पु.ल.

अभिप्राय लिहा अभिप्राय वाचा
पुलकित