आयुष्यात मला भावलेलं एक गुज सांगतो. उपजिविकेसाठी आवश्यक असणाऱ्या विषयाचं शिक्षण जरुर घ्या. पोटापाण्याचा उद्योग जिद्दीनं करा, पण एवढ्यावरच थांबू नका. साहित्य, चित्र, संगीत, नाट्य, शिल्प, खेळ ह्यांतल्या एखाद्या तरी कलेशी मैत्री जमवा. पोटापाण्याचा उद्योग तुम्हाला जगवील, पण कलेशी जमलेली मैत्री तुम्ही का जगायचं हे सांगून जाईल.
- पु. ल.
अभिप्राय वाचा

ALLABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1   2   3   4   5 6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100  
< Previous   Next >  

नाव: Sachin Subhash Bargal
ई-मेल: bargalsachin@gmail.com
होमपेज:
आपण सध्या कुठे आहात: Ahmednagar
अभिप्राय: Bhai na manacha mujara...:)
नवीन माहितीचा समावेश केल्यास
आम्ही आपल्याला कळवू शकतो का:
no
July 16, 2013 22:23:47 (IST Time)

नाव: यशोधन
ई-मेल:
होमपेज: www.Infobulb.Org
आपण सध्या कुठे आहात: पुणे
अभिप्राय: पुलंचे अजरामर साहित्य ई स्वरुपात किंवा ध्वनीरुपात मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध नाही. ते जर उपलब्ध झाले तर त्याचा आस्वाद घेणे अधिक सुलभ होईल.
नवीन माहितीचा समावेश केल्यास
आम्ही आपल्याला कळवू शकतो का:
अवश्य
July 3, 2013 22:37:40 (IST Time)

नाव: shilpa jangale
ई-मेल:
होमपेज:
आपण सध्या कुठे आहात: mumbai
अभिप्राय: pharach chan aahe mala manapasun avadli
नवीन माहितीचा समावेश केल्यास
आम्ही आपल्याला कळवू शकतो का:
June 21, 2013 19:05:24 (IST Time)

नाव: karyakarte Priyanka Prakash
ई-मेल:
होमपेज: www.facebook.com
आपण सध्या कुठे आहात: Solapur
अभिप्राय: You Stay In Maharashrian's Hart Forever.
नवीन माहितीचा समावेश केल्यास
आम्ही आपल्याला कळवू शकतो का:
YES
June 15, 2013 12:14:40 (IST Time)

नाव: RJ Amya Jadhav
ई-मेल: jadhav.amit2009@gmail.com
होमपेज:
आपण सध्या कुठे आहात: Must Radio 107.8 Mumbai university, kalina capuse.
अभिप्राय: khup bar vattal vachun ou la vishayii tyance video pan update kara yeka shabdat sangaycha tar "Apratim"
marathi typing changli nahi
नवीन माहितीचा समावेश केल्यास
आम्ही आपल्याला कळवू शकतो का:
ho nakki
June 12, 2013 18:06:44 (IST Time)

नाव: deepak karbhari thorat
ई-मेल: deepakthorat82@gmail.com
होमपेज:
आपण सध्या कुठे आहात: mumbai
अभिप्राय: I came to know about Mr P L Deshpande from my dad (Anna) when I was child. Then I realized that why we called him as 'Maharashtrache Ladake Wyaktimatv'.
नवीन माहितीचा समावेश केल्यास
आम्ही आपल्याला कळवू शकतो का:
yes
April 26, 2013 15:50:36 (IST Time)

नाव: richard peters
ई-मेल: colva99@yahoo.com
होमपेज:
आपण सध्या कुठे आहात: thane
अभिप्राय: one of the legends of our time. i started reading his bok batatyach chaal and was hooked to him have all his collection. asa me asami is my favourite
नवीन माहितीचा समावेश केल्यास
आम्ही आपल्याला कळवू शकतो का:
yes
March 22, 2013 22:56:17 (IST Time)

नाव: prashant patil
ई-मेल: prashantpatil9595@gmail.com
होमपेज:
आपण सध्या कुठे आहात: solapur
अभिप्राय: i impress by his writeing & read more for improve my knowledge.
नवीन माहितीचा समावेश केल्यास
आम्ही आपल्याला कळवू शकतो का:
March 5, 2013 15:54:20 (IST Time)

नाव: sachin
ई-मेल:
होमपेज:
आपण सध्या कुठे आहात: Guwahati
अभिप्राय: पु लं च्या सर्वसाधारण लेखनातही शास्त्रीय विचार सापडतात... फक्त लक्ष देऊन वाचायला हवे... ते (कदाचित त्यांच्या स्वतःच्याही नकळत ) जनुक - शास्त्राविषयी टिपणी करतात .... आणि सगळे काही सहज पणे... कावळ्याच्या कुटुंबाविषयी ते म्हणतात- सौ एकाच रंगाच्या असाव्यात- नाहीतर एक तरी पिलु वेगळ्या रंगाचे झाले असते (संदर्भ पक्षी विषयक लेख...)
नवीन माहितीचा समावेश केल्यास
आम्ही आपल्याला कळवू शकतो का:
होय
March 3, 2013 12:00:53 (IST Time)

नाव: अनुप मलघ॓
ई-मेल: Anup0387@gmail.com
होमपेज:
आपण सध्या कुठे आहात: पुण॓.तालुका-शिरुर,गाव-वाजेवाडी
अभिप्राय: पु ल चे किस्स॓ खुप अवडतात.कोण्त्याह्ए परिस्थितित विनोद करण्याचि व्रुत्ति.
धवपलिच्या दुनियत मनुस मनुस्किच विस्रत चलला आहे. एखादयाच्या मनाचा व॓ध घ॓ण्याचे कला त्यान्च्यात होति.
नवीन माहितीचा समावेश केल्यास
आम्ही आपल्याला कळवू शकतो का:
हो
February 1, 2013 15:29:26 (IST Time)

नाव: Nachiket Kunte
ई-मेल: nachiket.kunte@gmail.com
होमपेज: -
आपण सध्या कुठे आहात: Pune , Maharashtra
अभिप्राय: I have some of best videos of pu la.
Where should I upload them to share with others?
I tried on Youtube and Facebook.
But , as they are longer than 20 mins. they didn't upload
Can you help me in any way?
नवीन माहितीचा समावेश केल्यास
आम्ही आपल्याला कळवू शकतो का:
Yes
January 23, 2013 21:59:55 (IST Time)

नाव: Kamlesh
ई-मेल:
होमपेज:
आपण सध्या कुठे आहात: Thane
अभिप्राय: Website is very nice
नवीन माहितीचा समावेश केल्यास
आम्ही आपल्याला कळवू शकतो का:
Sure
January 14, 2013 17:42:08 (IST Time)

नाव: abhijit
ई-मेल: abhijit17480@gmail.com
होमपेज:
आपण सध्या कुठे आहात: MUMBAI
अभिप्राय: very nice,
ek chagla project ahe,
नवीन माहितीचा समावेश केल्यास
आम्ही आपल्याला कळवू शकतो का:
yes
January 12, 2013 11:50:52 (IST Time)

नाव: santosh patil
ई-मेल: patilsantosh93@gmail.com
होमपेज:
आपण सध्या कुठे आहात: karad
अभिप्राय: na bhuto na bhavishyati.asa hasavnara lokpriya manus punha hone nahi.dilkhulas hasavnar vyaktimahtv.........
नवीन माहितीचा समावेश केल्यास
आम्ही आपल्याला कळवू शकतो का:
yes
December 17, 2012 14:47:52 (IST Time)

नाव: Rupali Bichitkar
ई-मेल:
होमपेज:
आपण सध्या कुठे आहात: Pune
अभिप्राय: Khup chan. Thank you.
नवीन माहितीचा समावेश केल्यास
आम्ही आपल्याला कळवू शकतो का:
Please
November 24, 2012 13:58:25 (IST Time)

नाव: shantnau joshi
ई-मेल: shantanu.joshi1@gmail.com
होमपेज:
आपण सध्या कुठे आहात: mumbai
अभिप्राय: Knowledgeable, interesting & Handsome website! It clearly is the outcome of passion+creativity of the creator.
Wish you Happy Life the creator!
नवीन माहितीचा समावेश केल्यास
आम्ही आपल्याला कळवू शकतो का:
yes
November 17, 2012 20:09:56 (IST Time)

नाव: प्रसाद सुरेश पुरनिक
ई-मेल: prasad.puranik@yahoo.com
होमपेज:
आपण सध्या कुठे आहात: अहमदनगर
अभिप्राय: अतिशय उत्तम वेबसाइत आहे फक्त पुलन्चे काहि विदिओस असावेत अशि माझि इछा आहे
नवीन माहितीचा समावेश केल्यास
आम्ही आपल्याला कळवू शकतो का:
हो
November 11, 2012 13:50:47 (IST Time)

नाव: Shyamraj Patil
ई-मेल:
होमपेज:
आपण सध्या कुठे आहात: Pune
अभिप्राय: This is an ammazing stuff.. Pu la has always been my hero.. however I have read this somewhere about this legend is

"Paya padati raj karani karni aisi thor.. marathis tu bin dadhicha ravindranath tagor.."

I also wanted to say that many of the links are not working on these.. please make them active as a picture of pu la can be placed in stead of 404 message.

Thanks
Shyamraj
नवीन माहितीचा समावेश केल्यास
आम्ही आपल्याला कळवू शकतो का:
Yes
November 8, 2012 16:46:38 (IST Time)

नाव: Saurabh Dod
ई-मेल: saurabhdod6@gmail.com
होमपेज: Nahi
आपण सध्या कुठे आहात: Kolar kd. Tal: Rahuri, Dist: Ahamadnager.
अभिप्राय: Mala Pu la ca he bhashan kup Avadle.
Pu lane ya gosti rup bhasnacha rupan Ajcha Samajac kar Vastav Jagasamor Anlaya Ahe.Aani thancha ya bashnane Samajatil Savach gatakanna Swatat Parivartan karnachi Sikvan milali Aahi.
नवीन माहितीचा समावेश केल्यास
आम्ही आपल्याला कळवू शकतो का:
Ho nachic kalau sakta.
November 8, 2012 13:16:37 (IST Time)

नाव: ASHWINI NARAYAN VARE
ई-मेल: ashwinivare1@gmail.com
होमपेज:
आपण सध्या कुठे आहात: PUNE
अभिप्राय: MALA KHUP AVDATAT P.L.DESHPANDE. ANI TYANCHE LEKHAN. TYNCHE VINOD TAR KHUP SUNDAR AHET.MALA SPARSH KARUN JATAT. ANI BARECH KAHI SHIKAUN HI JATAT
नवीन माहितीचा समावेश केल्यास
आम्ही आपल्याला कळवू शकतो का:
YES
November 7, 2012 15:36:11 (IST Time)

1   2   3   4   56   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100  
< Previous   Next >  

अभिप्राय लिहा अभिप्राय वाचा
पुलकित