बोरकर आणि पु. लं. मधल्या अतूट प्रेमाच्या नात्याची आठवण म्हणून हि कविता सर्व पु. ल. प्रेमींसाठी १२ जून च्या निमित्ताने देत आहे ...
रेकॉर्डिंग व व्हीडीओ च्या अज्ञात निर्माणकर्त्यांचे मन:पूर्वक आभार ! नाव अज्ञात असल्यामुळे उल्लेख करणे शक्य नाही.
- puladeshpande.net


मुख्य पान

Share